Eğitim Sen Genel Başkanı Aydoğan: Kayıplarımızı karşılayan

Eğitim Sen Genel Başkanı Aydoğan: Kayıplarımızı karşılayan

BirGün/Ankara

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Ağustos ayında başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde taleplerini açıkladı.

Aydoğan, düzenlediği basın toplantısında, OHAL döneminde sendikal faaliyetlerin engellediğini, iki buçuk milyon kamu emekçisinin ekonomik, sosyal, demokratik, özlük ve mesleki hakları ile çıkarlarının hükümet tarafından belirlenen sınırlı mali ve sosyal haklara indirgendiğini söyledi. Hükümet ve Memur Sen’in uzlaşısı sonucunda kamu emekçilerine 2016 yılı için altışar aylık dilimler halinde yüzde 6+5, 2017 yılı için ise yüzde 3+4 maaş zammı verildiğini anımsatan Aydoğan, zamların artan oranlı vergi dilimi uygulaması nedeniyle yılın ikinci yarısında eridiğini kaydetti.

egitim-sen-genel-baskani-aydogan-kayiplarimizi-karsilayan-toplu-sozlesme-istiyoruz-319083-1.

“Ekim ayına alınsın”

Toplu sözleşme görüşmelerinin kamu emekçilerinin çoğunun tatilde olduğu bir dönemde yapıldığına dikkati çeken Aydoğan, “Bu durum iktidarın elini önemli ölçüde güçlendirirken, kamu emekçilerinin ve onların mücadele örgütlerinin elini ciddi anlamda zayıflatıyor. Bu nedenle 4688 sayılı yasada belirtilen toplu sözleşme tarihinin mutlaka değişmesi ve Ekim ayına alınması gerekmektedir” dedi.

“İhraç edilenler geri alınsın”

2018-2019 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme sürecinde temel taleplerinin özellikle 15 Temmuz sonrasında kamuda yaşanan ihraçların geri alınması ve adaletin tecelli edilmesi olduğunun altını çizen Aydoğan, “2002’den bu yana satın alım gücümüzde yaşanan azalmayı ve ekonomik kayıplarımızı karşılayacak kadar, adaletli bir ücret artışı sağlanmalı, tüm kamu emekçilerine enflasyonun üzerinde refah payı ödemesi yapılmalıdır” diye konuştu.

“Güvencesiz çalıştırmaya son”

Aydoğan, Eğitim Sen’in 2018-2019 yılları için belirlediği toplu sözleşme taleplerini şu şekilde sıraladı:

“Kamu emekçilerinin grevli toplu sözleşme hakkı önündeki yasal ve fiili engeller kaldırılmalı, özgür bir toplusözleşme düzeni yaratılmalıdır.

Yıllardır talebimiz olan 3600 ek gösterge uygulaması bu toplu sözleşme döneminde mutlaka hayata geçirilmelidir.

Yılın ikinci yarısında maaşlarımızda yaşanan erimenin önüne geçilebilmesi için artan oranlı vergi dilimi uygulamasına son verilmelidir.

Tüm eğitim ve bilim emekçilerine yaptıkları işin önemi ve zorluğu dikkate alınarak her dört yıla bir yıl olmak üzere yıpranma hakkı verilmelidir.

Eğitim ve bilim hizmet kolunda en düşük ücret yoksulluk sınırının üzerinde belirlenmelidir.

Kadın kamu emekçilerine; çalışma yaşamında uygulanan ayrımcılık, mobbing, baskı ve şiddete son verilmeli, uygulayanlar hakkında etkili cezai yaptırımlar getirilmelidir.

Eğitimde performans değerlendirme, güvencesiz istihdam ve esnek çalışma uygulamalarına son verilmeli, iş güvencemizi ortadan kaldırmayı hedefleyen her türlü hazırlık ya da girişim derhal durdurulmalıdır.

Eğitimde siyasi kadrolaşma uygulamalarına son verilmeli, eğitim yöneticileri belirlenirken sendikal-siyasal referanslar değil, liyakat ve objektiflik temel alınmalıdır.

Eğitim öğretim tazminatı senede iki kez en az bir maaş tutarında olmalı ve ayrım yapılmaksızın bütün eğitim ve bilim emekçilerine ödenmelidir.”

Yorum Yapın